Razstave

Z društvenimi razstavami smo se predstavili tudi zunaj naše občine, tako v KUD-u France Prešeren v Ljubljani, v razstavišču Srečka Kosovela v Sežani, kot tudi v galeriji Veronika v Kamniku ob praznovanju 10-letnice obstoja društva.
S pregledno razstavo pa se vedno predstavimo v galeriji DOM Radomlje  ob koncu šolskega leta.

Utrinki z odprtja razstave TEKST V PODOBI dne 18. 7. 2013 v Galeriji Domžale.
http://www.domzalec.si/odprtje-letne-pregledne-razstave-likovnega-drustva-senozeti-radomlje

 

Razstava Umbrija 2012

Odprtje letne pregledne razstave likovnega društva in predstavitev knjižice Barve okusov, junij 2012.

Glasba na odprtju razstave Podobe tišine, zvenenje praznine, april 2012.

Odprtje razstave ob desetletnici delovanja LD Senožeti Radomlje v Kamniku.
Februar, 2012.

Razstava aktov, junij 2011.

Pregledna razstava slik članov LD Senožeti Radomlje v KUD France Prešeren v Ljubljani, december 2010.

Razstava slik v Kulturnem domu S. Kosovela. Sežana, junij 2011.